Letitý, ale hezký vtip

Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit. A tak se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil: „Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete trochu klidnější“.
Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit o čemkoliv. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa: „Vážený Otče, příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky.“ Také připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši.
- Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
- Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
- Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.
- Máme 10 přikázání, ne 12.
- Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.
- Našeho Pána, Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme JC & His Boys.
- Svatému Kříži neříkáme Velký Téčko.
- David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho dojebal.
- Jidáše neoznačujeme za zkurvenýho zmrda.
- Otec, Syn a Duch Svatý nejsou Fotr, Junior a Strašidlo.
- Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.
- Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
- Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.
- Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně. Nápis: „Vaše spropitné můj
plat“ je tedy na pokladničce zcela zbytečný.
- Hříšníci půjdou do pekla, ne do píči.
- Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny.
- Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale
dělat vláček po celém kostele, to tedy nemusíte.
- Na konci modlitby říkáme Amen, ne Šlus, a z kazatelny se chodí po schodech, nejezdí se po zábradlí!
DŮLEŽITÉ: Ten, co seděl v koutě u oltáře, a o kterém jste tvrdil, že to je buzík v sukni a transvestita bez mejkapu, to jsem byl já. Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte.
Jinak, na první kázání to bylo celkem dobré.Komentáře [ 1 ]

Přidat komentář

(Povinné)
(Povinné)
(Povinné)