Vtip z pořadu Ellen DeGeneres

Říkala mi Šárka, že v talkshow americké herečky Ellen DeGeneres zazněl tenhle vtip.

Do irské hospody přijde tulák Frank, posadí se a popíjí. Najednou se jeden z návštěvníků zvedne a vykřikne: „Čtyřicet šest“. V tu chvíli se osazenstvo hospody začne nahlas smát. Za chvíli se zvedne jiný chlápek a vykřikne: „Dvanáct.“ Opakuje se to, co předtím. Lidé v hospodě se upřímně smějí.
Frank se nakloní k sousedovi a zeptá se ho: „Promiňte, ale můžete mi vysvětlit, proč se všichni smějí, když někdo řekne číslo?“
„To jsou vtipy,“ odpoví soused. „Scházíme se tu řadu let každý den. Za tu doby jsme si řekli spoustu vtipů, které se pak opakovaly. A tak abychom je nemuseli opakovat dál, dali jsme jim čísla. Všichni vědí, jaký vtip se pod jakým číslem skrývá, a podle toho reagují.“
„Aha…,“ diví se Frank.
„Chcete si to vyzkoušet? Vstaňte a řekněte nějaké číslo,“ pobídne ho soused.
Frank vstane a řekne „Devadesát sedm!“
V tu chvíli se lidé začnou hurónsky řehtat, plácají se po ramenou a někteří dokonce smíchy padají pod stůl.
Frank je nadšen a všimne si souseda, který kvůli smíchu sotva popadá dech. Tázavě se na něho podívá a soused odpoví: „Tak ten jsme tady ještě neslyšeli.“Přidat komentář

(Povinné)
(Povinné)
(Povinné)